Høringssvar vedr. Et værdigt ældreliv i København

Høringssvar fra 27. januar 2016.

Ældrerådet i København er overordnet enig i principperne for den beskrevne værdighedspolitik, men virkeliggørelse af politikken forudsætter, at der arbejdes meget med kvalitetsudvikling, herunder:

  • Tilstrækkelig uddannelse af ledere og medarbejdere.
  • Tilstrækkelige personaleressourcer med pædagogiske kompetencer.
  • Her udover ser Ældrerådet gerne, at der bliver sat fokus på medicinhåndteringen og det uværdige store forbrug af bleer, der ofte skyldes manglende personaleressourcer.
  • Ældrerådet har desuden flere gange påpeget behovet for større samarbejde mellem de forskellige sektorer (hospitaler, egen læge, hjemmehjælp m.m.).
  • At der prioriteres demensudredning, da denne vil have betydning for, hvordan den rette hjælp kan tilbydes.
  • At pårørende også skrives ind i afsnittet 'Fokus på det hele menneske'.
  • Ældrerådet glæder sig over, at borgernes selvbestemmelse og valgmuligheder er italesat i forhold til indflydelse på frihed til at vælge, hvordan dagen forløber.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet