Høringssvar vedr. forebyggende hjemmebesøg

Høringssvar fra 15. december 2016.

Ældrerådet har modtaget høring om nyt koncept for forbyggende hjemmebesøg i henhold til lovændringen, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

Generelt udtrykker Ældrerådet stor tilfredshed med Københavns Kommunes nye tiltag og koncept. Rådet vil især fremhæve forvaltningens øgede fokus på borgere med øget risiko og sårbarhed på grund af enten social ulighed eller en livsændrende hændelse.

Rådet finder det ligeledes meget positivt med både differentieringen og indholdet i de to slags tilbud, det individuelle og det kollektive:

  • a) Tilbuddet om et kollektivt arrangement som fx 75 års fødselsdagen til de borgere, som kun i begrænset omfang har brug for hjælp, men som gerne vil vide mere om sundhed og forebyggelse.
  • b) Tilbuddet om individuelt besøg, hvor forvaltningen i højere grad vil prioritere de borgere, som har mest gavn af besøgene (heriblandt ensomme), og at besøgene vil blive tilpasset den enkelte borgers behov.

Rådet skal i forlængelse heraf forespørge, hvordan kommunen konkret undersøger, og finder ud af – og derved finder frem til - hvilke borgere, der tilhører risikogrupperne, og som er sårbare.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand

Bente Ketty Hansen,  næstformand