Høringssvar vedr. godkendelsesordning for madservice

Høringssvar fra 21. januar 2016.

Ældrerådet I København kan stærkt anbefale, at de foreliggende forslag til kontrakt og kravspecifikation vedrørende en ændret madservice gennemføres.

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at man i et forsøg på at 'modernisere' ordningen forsøger at få andre leverandører end traditionelle store virksomheder ind i ordningen.

Ældrerådet er enig i, at de yngre generationer, som er ved at blive repræsenteret i brugergruppen af en kommunal madserviceordning, ikke længere udelukkende ønsker traditionel dansk mad, men også er orienteret i retning af mere udenlandske spisevaner.

De foreslåede krav til kommende leverandører vil give muligheden for, at også mindre, etnisk orienterede og social/økonomiske virksomheder kan få adgang til at blive leverandører til madserviceordningen.

Det er desuden Ældrerådets opfattelse, at de økonomiske krav, der stilles i forslaget, vil kunne sikre, at kun virksomheder, der har den fornødne økonomiske baggrund, kan godkendes til at indgå i ordningen.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Bent Johansen, formand for Sundhedsudvalget