Høringssvar vedr. Handleplan for diabetes 2016-2019

Høringssvar 26. maj 2016.

Ældrerådet har med interesse gennemgået Københavns Kommunes Handleplan for diabetes 2016-2019 og udtrykker tilfredshed med inddragelsen af rådet ved den forudgående orientering om planen og drøftelsen af denne med forvaltningen.

Rådet finder det positivt, at der med et Center for diabetes etableres et sammenhængende patientforløb, som Ældrerådet i andre sammenhænge tidligere har talt varmt for. Det er en stor fordel at samle specialistfunktioner under ét tag, så københavnere med diabetes ikke længere skal til diverse undersøgelser rundt omkring i København på forskellige lokaliteter.

Herunder følger Ældrerådets specifikke kommentarer til siderne 10 og 14, 'Derfor vil Københavns Kommune':

Side 10:

  • Pind 1 - specialistfunktioner Rådet er bekymret for, om centret kan rumme alle de specialer, som er nævnt her, og om der bliver afsat tilstrækkeligt med midler til disse.
  • Pind 2 - placering Ældrerådet mener, at det er af afgørende betydning, at det endelige center skal placeres i et af de områder i byen, hvor diabetes er mest udbredt.
  • Pind 3 - partnerskab med Diabetesforeningen Rådet ønsker en uddybning af, hvordan partnerskab skal forstås.
  • Pind 4 - samarbejde med almen praksis Ældrerådet mener, at det klart og tydeligt må defineres, hvordan et forpligtende samarbejde med almen praksis etableres og beskrives.
  • Pind 5 - samarbejde med hospitaler Ældrerådet mener, at det klart og tydeligt må beskrives, hvordan samarbejdet med hospitalerne om udgående teams tænkes udført i praksis.
  • Pind 6 - tidlig opsporing ift. mødre Ingen kommentarer.
  • Pind 7 - differentierede tilbud Rådet finder det vigtigt at differentiere tilbuddene, fordi dette understøtter fokus på det enkelte menneske, og rådet ser meget gerne differentieringen udviklet. Dog mangler vi en tidlig opsporing i forhold til mænd, etniske minoriteter, psykisk syge etc. - grupper, der i forvejen er vanskelige at nå på et tidligt stadium.
  • Pind 8 - samarbejde med apotekere Rådet støtter et samarbejde med apotekerne og finder det hensigtsmæssigt at inddrage den farmaceutiske ekspertise.

Side 14:

Ældrerådet er generelt enig i de pågældende punkter.

Rådet står naturligvis til rådighed, såfremt nogle punkter ønskes uddybet, og vi ser frem til at følge det kommende arbejde med det nye Center for Diabetes.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand

Bent Johansen, formand for Sundhedsudvalget