Høringssvar vedr. indsatskatalog 2017

Høringssvar fra 15. december 2016.

Ældrerådet takker for modtagelse af høring om Indsatskatalog 2017; medarbejderne og private leverandørers faglige redskab, som udmønter det politisk fastsatte serviceniveau og kvalitetsstandard 'Ældre i København'.

Rådet finder det positivt, at kataloget for første gang er samlet i ét i stedet for tre kataloger, hvilket gør kataloget overskueligt og let tilgængeligt. Ligeledes er det positivt, at medarbejderne fra driften i stort omfang har været involveret i udarbejdelsen af kataloget, og at medarbejderne fremover har et samlet og bedre overblik over de indsatser, som forvaltningen tilbyder borgerne.

Generelt udtrykker Ældrerådet sig positivt om kataloget og finder, at det kan være med til at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne ifølge Serviceloven.

Rådet skal fremhæve afløsning/aflastning af pårørende i hjemmet og har opmærksomhed på, at en indsats ikke pålægges en pårørende, som passer en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ældrerådet har ikke yderligere kommentarer til Indsatskataloget.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand

Bente Ketty Hansen,  næstformand