Høringssvar vedr. konkurrenceprogram for Sankt Joseph plejecenter og seniorbofællesskab

Høringssvar fra 2. februar 2016.

Ældrerådet har med interesse læst konkurrenceprogrammet for Sankt Joseph plejecenter og seniorbofællesskab, og rådet tager konkurrenceprogrammet til efterretning.

Rådet udtrykker tilfredshed med, at der ikke bliver tale om særlige visitationsregler, hverken for seniorbofællesskabet eller for plejehjemmet.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Hansen,  Formand, Omsorgs- og Boligudvalget