Høringssvar vedr. udbud af personlig og praktisk hjælp

Høringssvar fra 15. december 2016.

Ældrerådet har gennemgået det meget omfattende og detaljerede høringsmateriale vedrørende udbud af personlig og praktisk hjælp.

Rådet skal herefter særligt gøre opmærksom på, at man forudsætter, at Københavns Kommune til stadighed kontrollerer og generelt følger udviklingen vedrørende overholdelsen af de anførte behandlingstider, som fremgår af ”Ældre i København” anført på side 59. I Ældrerådet vil vi have særlig fokus på, at de fastsatte tider overholdes.

Videre skal Ældrerådet bemærke, at man finder, at den udarbejdede vejledning, rettet til eksterne leverandører i tilfælde af forgæves gang, er formuleret på en klar og hensigtsmæssig måde.

Vi har herudover i Ældrerådet noteret os, at der kan fremkomme ændringer til udkastet, men rådet har ikke for indeværende yderligere bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen, Næstformand, Ældrerådet