Høringssvar vedr. udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenters arealer

Høringssvar fra 8. marts 2016.

Ældrerådet i København takker for høringen og inddragelsen i udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter.

Ældrerådet tilslutter sig såvel den overordnede rekreative målsætning som de konkrete forslag til forbedring af tilgængelighed og oplevelser.

Vi vil især fremhæve de gode forslag om opholdspladser langs Dæmningsvej (pkt. 6.1.3) samt adgang til Kalvebodløbet via bade- og anløbsbroer/-pontoner (pkt. 6.2.1). Rådet forudsætter, at disse anlæg laves handicapvenlige, dvs. med høj tilgængelighed. Vi har ikke yderligere kommentarer til den udmærkede udviklingsplan.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Svend Aage Sørensen, Formand, Trafik - og Miljøudvalget