Høringssvar vedr. dispensation fra kravet om affaldsskakte

Høringssvar fra 23. februar 2017.

Ældrerådet har drøftet høringsbrevet vedr. dispensation fra kravet om affaldsskakte i bygningsreglementet og har hertil følgende bemærkninger: Rådet forudsætter, at begge de to nævnte forhold, som en plan baseres på, skal være opfyldt:

  1. At der sikres optimale og tilgængelige forhold for særligt ældre og handicappede i bebyggelsen, ved en af kommunen godkendt plan for indretning af plads eller lokale, til kildesortering af husholdningsaffaldet.
  2. At der er elevator i bebyggelsen, eller der er sikret tilfredsstillende ordninger for ældre og handicappede.

Ældrerådet påpeger, at selv om begge disse forudsætninger opfyldes, vil der være en gruppe ældre, som vil have problemer med at kildesortere - både hvis kildesorteringen skal foregå i en lejlighed og ved fx store skraldebøtter i gadeniveau.

Rådet foreslår en konkretisering af, hvad der menes med "godkendt plan for indretning af plads eller lokale", og hvor denne plads og/eller lokale tænkes placeret.

Mange ældre i København bor i små lejligheder med små skabe, som ikke har plads til fx tre eller fire spande til sortering.

Ældrerådet mener følgelig, at ældre, som ikke kan kildesortere på grund af mangel på egnede forhold i boligen, og hvor øvrige fysiske forhold ikke muliggør dette, skal bevilges hjælp til at sortere affald og til at bringe affaldet ned fra lejligheden.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Svend Aage Sørensen,  formand for Trafik- og Miljøudvalget