Høringssvar vedr. Sankt Joseph Plejecenter og Seniorbofællesskab, høring af Skema A, Bilag 1

Høringssvar fra 26. januar 2017.

Ældrerådet har gennemlæst Bilag 1 af januar 2017 og fundet, at dommerkomiteens bemærkninger ifølge bedømmelsesnotat af 11. oktober 2016 er i overensstemmelse med konkurrenceopgaven, herunder bl.a. den forventede månedlige husleje for hhv. plejeboliger og seniorboliger.

Ældrerådet har ikke yderligere kommentarer.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand

Bente Ketty Hansen, næstformand