Høringssvar vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af budget 2018

Høringssvar fra 18. april 2017.

Københavns Ældreråd har med e-mail af 21. marts 2017 modtaget materialet fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af budget 2018 i høring.

Vi har i Ældrerådet noteret os de beslutninger, som udvalget har truffet, og vi mener, at der er gode takter at spore – sådan som det ser ud lige nu – i forhold til at ældre borgere oplever at blive behandlet værdigt.

I forhold til forslaget om at nedlægge aktivitetspuljer på plejecentrene mener vi fortsat i rådet, at det er en glidebane. Klippekortet kan aldrig erstatte de aktiviteter der er på plejecentrene, og har aldrig været tænkt som sådan. Klippekortets force er netop, at den ældre bestemmer hvad hun eller han vil gøre selv, og klippekortet erstatter derfor ikke de aktiviteter, der kan laves i et fællesskab.

Ældrerådet foreslår i forbindelse med madudbringningen – hvilket rådet også gav udtryk for ved Budgetseminaret – at man tænker muligheden for fleksibilitet ind i ordningen, sådan at ældre, der spiser ude, har mulighed for at få maden bragt hjem i vinterperioderne, hvor det kan være besværligt at komme ud at spise.

Ældrerådet ser frem til en konstruktiv proces om det kommende arbejde med budgetønsker.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen,  næstformand