Høringssvar vedr. beretning 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelse

Høringssvar fra 7. maj 2018.

Københavns Ældreråd takker for høringen af 9. april 2018 vedrørende beretning 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelse, som vi har læst med stor interesse.

Det er vores opfattelse i rådet, at man arbejder kompetent og målrettet med det særdeles vigtige magtanvendelsesområde. I rådet støtter vi således også op om Juridisk Afdelings anbefaling, hvorefter der løbende undervises i magtanvendelsesregelsættet på enhederne så både nytilkommet personale får viden om regelsættet og allerede ansat personale får en genopfriskning af magtanvendelsesområdet.

Stigning i antallet af registrerede magtanvendelser for lokalområde Bispebjerg/Nørrebro

I Ældrerådet har vi noteret os, at der for så vidt angår lokalområdet Bispebjerg/Nørrebro er sket en markant stigning i antallet af de registrerede magtanvendelser, der vedrører personlig hygiejne (2017: 278 og 2015:58). Rådet skal derfor forespørge, hvad der ligger bag denne markante stigning, og hvordan man arbejder med de problemstillinger, der måtte være forbundet hermed, herunder om der for eksempel er mangel på socialpædagogisk personale, særlige problematikker i weekender m.v.

Retssikkerhed og ny lovgivning om tvang i somatikken

For Ældrerådet er brug af magtanvendelse et sårbart område, og rådet finder derfor, at det er en styrkelse af borgernes retssikkerhed, at der er mulighed for klageadgang, eksisterer kontrolsystemer og tilsyn. I den forbindelse skal Ældrerådet derfor forespørge om forvaltningen har kendskab til, hvor langt man er i processen i forhold til oprettelsen af det statslige tvangsbehandlingsklagenævn, der omtales på side 12 i beretningen, og om man har informeret herom i forhold til borgerne.

Herudover skal Ældrerådet forespørge, om man orienterer de pårørende om, hvilken adgang denne gruppe har til oplysninger i journalen hos det familiemedlem, der bor på plejehjem.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg,  Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg