Høringssvar vedr. forlængelse af sagsbehandlingsfristerne på handicapområdet i Socialforvaltningen

Høringssvar fra 1. februar 2018.

Københavns Ældreråd har den 16. januar 2018 modtaget høring vedrørende forlængelse af gældende sagsbehandlingsfrister på handicapområdet i Socialforvaltningen, og rådet skal under henvisning hertil oplyse følgende:

Det er Ældrerådets generelle holdning, at det er uacceptabelt at forlænge sagsbehandlingsfrister, når en sådan forlængelse går ud over borgere, herunder borgeres retsstilling.

Endvidere er det Ældrerådets opfattelse, at en forlængelse af sagsbehandlingsfristerne, som foreslået på de konkrete områder, forekommer usagligt. At kendte udefrakommende faktorer medfører at forvaltningen har tilbagevendende og omfattende udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne må, efter Ældrerådets opfattelse, være et memento til Socialforvaltningen om, at nogle forhold i forvaltningen bør tages hånd om, og at dette skal ske på anden vis, end ved at forlænge sagsbehandlingsfristerne, og dermed stille i forvejen svage borgere endnu ringere.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg