Høringssvar vedr. forslag om øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning

Høringssvar fra 15. august 2018.

Københavns Ældreråd takker for høring modtaget den 26. juni 2018 vedrørende forslag om øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning, som vi i rådet har følgende bemærkning til:

Københavns Ældreråd er tilhængere af maksimal tryghed og badesikkerhed i vores svømmehaller, og vi ser derfor den elektroniske livredderovervågning som et supplement til at øge sikkerheden i Københavns svømmehaller. Dog skal vi af hensyn til borgeres badesikkerhed og særligt ældres oplevelse af tryghed understrege, at vi i rådet har den holdning, at elektronisk livredderovervågning udelukkende bør være et supplement til at øge badesikkerheden i svømmehallerne og ikke en løsning, der skal eller kan minimere behovet for opsyn af livreddere.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Birthe Mørck, Formand for Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg