Høringssvar vedr. forslag til nyt lokalt busnet

Høringssvar fra 16. februar 2018.

Københavns Ældreråd takker for høring modtaget den 5. januar 2018 af forslag til nyt lokalt busnet. Ældrerådet anerkender, at der som led i åbningen af Københavns Cityring nødvendigvis må ske ændringer i busnettet, men rådet skal bemærke følgende:

Idet borgere i Københavns Kommune efter Cityringens åbning i øget grad kommer til at skulle foretage flere skift, når de skal frem til deres bestemmelsessted, vurderer Københavns Ældreråd, at tilrettelæggelse af adgangsforholdene ved Cityringens 17 nye metrostationer bør have høj prioritet.

Herunder er det yderst vigtigt, at der udbygges ordentlige elevator-, toilet- og gangforhold, hvis gangbesværede og handicappede fortsat skal kunne benytte den offentlige trafik.

Ligeledes bør busstoppesteder og metronedgange placeres tæt, således at der etableres optimale omstigningsforhold, da skift for gangbesværede og borgere med handicap kan være en stor udfordring.

Derudover skal Ældrerådet henvise til de anbefalinger, der fremgik af rådets høringssvar vedrørende det strategiske busnet i efteråret 2016 - herunder indføring af bedre siddepladser, læskærme og pausebænke i områder, hvor afstanden mellem stoppested og rejsemål er for stor. Ældrerådet vedhæfter tidligere høringssvar til dette.

Rådet skal derfor opfordre til, at der afsættes midler i budget 2019 til at foretage de nødvendige anlægstiltag i forbindelse med tilpasning af det nye busnet.

Derudover mener Ældrerådet, at ældre borgere maksimalt bør have 350 meter fra hjemmet til offentlig transport samt 350 meter fra afstigningssted til et rejsemål som eksempelvis borgerservicecentre, sundhedshuse og biblioteker.

Blandt andet på den baggrund vurderer rådet, at der bør ske en forbedring af fladedækningsniveauet med bus følgende steder:

 • Dækning i Nordre Frihavnsgade

  Ældrerådet finder det nødvendigt, at der fortsat er busforbindelse i Nordre Frihavnsgade mellem Trianglen og Nordhavn, idet der er mange ældre, som er afhængige af busstoppesteder på den 1,5 kilometer lange handelsgade.

   
 • Bus til og fra Rosenborgcentret

  Omlæggelsen af linje 26 vil forringe muligheden for at tilgå Rosenborgcentret i indre by, som fungerer som samlingssted for mange ældre borgere, hvorfor 350 meters reglen som minimum bør overholdes i dette område.

   
 • Direkte buslinje mellem Amager Hospital og Hvidovre Hospital

  Da bus omlægninger medfører, at borgere får en lang rejsetid samt skal skifte mellem Amager Hospital og Hvidovre Hospital, mener Ældrerådet, at der bør være en direkte buslinje mellem de to hospitaler, idet der er mange ældre og syge borgere, som henvises fra det ene til det andet hospital.

   
 • Bus til og fra Amager Strandpark

  Omlægningen af buslinje 77 og 78 vil medføre, at der kun er adgang til Amager Strandpark med metro, hvilket Ældrerådet finder problematisk, idet ældre borgere, som ikke har mulighed for at benytte metroen, således ikke længere har mulighed for at tilgå Amager Strandpark med offentlig transport. Ældrerådet mener derfor, at der som minimum bør være en bus i sommerhalvåret, som stopper tæt ved Amager Strandpark.

   
 • Højere frekvens på buslinjer til Ryparken aften og weekend

  I forbindelse med tidligere omlægning af linje 150S har ældre borgere i Ryparken ofte langt at gå fra Ryparken st., såfremt de ikke vælger at skifte til en af områdets lokalbusser. Linje 14, 184 og 185 kører i dagstimerne med nogenlunde mellemrum, men om aftenen og weekenden kan ventetiden være lang, hvilket for nogle kan forekomme som en begrænsning af deres ’bevægelsesfrihed’. Dette mener Ældrerådet, ikke stemmer overens med kommunens ældrepolitik 2015-2018, som understøtter, at ældre borgere skal kunne leve det liv, de hidtil har levet.

   
 • Busstoppested tættere på Bispebjerg Hospital

  Ældrerådet mener, at der bør ses på busbetjeningen ved Bispebjerg Hospital, idet busstoppestederne på nuværende tidspunkt er placeret alt for langt fra hospitalet. Rådet skal derfor opfordre til, at busstoppestederne flyttes eller på anden vis gøres mere tilgængelige for handicappede, gangbesværede og syge borgere.

   
 • Manglende busdækning i Valby

  Ældrerådet er af den opfattelse, at ældre borgere i Valby – som ikke får direkte glæde af den kommende Cityring – får forringet deres transportmuligheder væsentligt, hvorfor Ældrerådet skal opfordre til, at der ses på fladedækningsniveauet og busfrekvensen i området.

Derudover skal Københavns Ældreråd opfordre Movia til at se på, om placering af holdestænger og siddepladser i C-busser og metro kan forbedres, da det som passager kan føles utrygt, hvis der ikke er et ledigt sæde. Dette kan for nogle være en direkte forhindring i at benytte metro og C-busser.

Københavns Ældreråd har sat stor pris på at være høringspart, og står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Svend Aage Sørensen,  Formand for Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg