Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas

Høringssvar fra 14. september 2018.

Københavns Ældreråd takker for høring modtaget den 2. august 2018 vedrørende Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas. Rådet finder, at udkastet er flot og visionært og kommer om mange relevante punkter.

I rådet lægger vi vægt på, at byens kultur- og fritidstilbud er tilgængelige for alle borgere. Vi finder det derfor vigtigt, at der også er fokus på, hvordan byens kultur- og fritidstilbud målrettes gruppen af ældre borgere, således at også disses behov imødekommes. I den sammenhæng kan det være vigtigt med offentlige toiletter, hyggelige kroge med borde og bænke og ældrevenlige træningsredskaber på offentlige og grønne pladser. Dette for at ældre trygt kan slå sig ned og nyde gensidigt socialt samvær, men også for at dyrke fysisk aktivitet i det omfang, de magter.

Derudover er det vigtigt, at der er fokus på faciliteternes tilgængelighed for gruppen af svage ældre – dette gælder både fysisk og digitalt.

Vi mener tillige, at det er vigtigt, at der i nye boligområder indtænkes grønne områder og plads til kultur- og fritidstilbud.

I rådet støtter vi, at civilsamfundet i form af frivillighed varetager en række opgaver, idet det kan være med til at skabe nye og flere muligheder for oplevelser til københavnerne. Dog går vi i rådet kun ind for frivillighed under den forudsætning, at kommunen har det overordnede ansvar, så der sikres en kontinuerlig drift og et højt fagligt niveau.

I Kultur- og fritidskompassets indledning står, at København er en af verdens bedste byer at bo og leve i, og det skal vi i rådet opfordre til også gælder byens ældre borgere.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Birthe Mørck, Fmd. Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg