Høringssvar vedr. kvalitetsstandarterne ’Ældre i København 2019’ og ’Hjælp i hverdagen 2019’

Høringssvar fra 14. november 2018.

Københavns Ældreråd takker for høringen af 17. oktober 2018 vedrørende kvalitetsstandarterne ’Ældre i København 2019’ og ’Hjælp i hverdagen 2019’.

Vi har i Ældrerådet behandlet beskrivelserne af tilbuddene i katalogerne, som vi finder både oplysende og overskuelige. I rådet har vi følgende bemærkninger i forhold til kataloget ’Ældre i København 2019’:

I Ældrerådet er vi af den opfattelse, at forvaltningens tilbud om et forebyggende hjemmebesøg hos +65-årige borgere, der har mistet en ægtefælle, også bør fremgå af kataloget. Det kan fx skrives ind under afsnittet om forebyggende hjemmebesøg.

Derudover skal vi igen i år opfordre forvaltningen (forvaltningerne) til at sørge for, at borgere altid har mulighed for at få information om tilbuddene andetsteds end på nettet, da der fortsat er en gruppe af ældre, som ikke er online.

Her kan fx hjemmehjælperen spille en vigtig rolle og sørge for at uddele katalogerne til de non-digitale borgere, som de har kendskab til, og hvor et fysisk katalog kan give god mening.

Vi er i denne sammenhæng ikke ganske bevidste om, i hvor høj grad kommunens ældre borgere er oplyste om katalogerne, samt om i hvor høj grad hjemmehjælpen bruger katalogerne, og derved understøtter at borgerne er ordentlig oplyst om kommunens mange tilbud.

I Ældrerådet skal vi videre opfordre til, at pixiudgaven med tilbuddene – når den således redigeres hvert 4. år – fortsat oversættes til forskellige relevante sprog.

Ældrerådet vil meget gerne være med til at udbrede kendskabet til kommunens mange tilbud til ældre borgere, og derfor vil vi linke til katalogerne på vores hjemmeside, når disse er endeligt godkendte.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Fmd. Københavns Ældreråd

Lise Helweg,  Fmd. Ældrerådets Omsorgsudvalg