Høringssvar vedr. lukning af Kildevæld Sogns Plejehjem og Højdevang Sogns Plejehjem

Høringssvar fra 4. oktober 2018.

Ældrerådet takker for høring modtaget den 20. august 2018 vedrørende lukning og åbning af plejeboliger, som vi har læst med stor interesse.

I rådet finder vi, at der er en faglig forsvarlighed forbundet med lukning og flytning af beboere på henholdsvis Kildevæld Sogns Plejehjem og Højdevang Sogns Plejehjem. På den baggrund kan vi i rådet tilslutte os de foreslåede tiltag af hensyn til behovet for moderniserede plejeboliger til gavn for ældre nu og generationer frem.

I rådet støtter vi endvidere forslaget om, at der bygges et nyt og moderne demenscenter med 60-80 plejeboliger.

Vi ved, at det kan være en stor belastning for en plejehjemsbeboer at skulle igennem et flytteforløb, hvorfor vi i rådet skal opfordre til, at der hele tiden er en tæt dialog med plejehjemmets beboere og eventuelle pårørende, og at økonomiske omkostninger i forbindelse med flytningen varetages af forvaltningen.

Derudover er det vores holdning, at når det planlægges, hvor plejehjemsbeboere skal flytte hen i forbindelse med lukning eller modernisering af et plejehjem, bør borgeren altid have mulighed for at blive boende der, hvor de flytter hen, såfremt de ønsker det.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Merete Raaschou,  Fmd. Ældrerådets Boligudvalg