Høringssvar vedr. placering af de nye centre i regi af strategien for midlertidige døgnophold

Høringssvar fra 13. september 2018.

Københavns Ældreråd takker for høringen og skal hermed oplyse, at rådet ingen bemærkninger har hertil.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Fmd. Ældrerådets Omsorgsudvalg