Høringssvar vedr. projekt for 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station

Høringssvar fra 17. januar 2018.

Københavns Ældreråd takker for høring modtaget den 5. december 2018 om projekt for 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station.

Ældrerådet er generelt meget positive overfor forslaget, og sætter stor pris på, at tilgængelighed er i fokus ved planlægningen af byggeprojektet, idet planen udover at etablere 400 nye cykelparkeringer er en forbedring af sikkerhed, tilgængelighed og tryghed for fodgængere og cyklister.

Derudover er rådet glade for, at der foretages et cykelparkeringstiltag, da rådet bl.a. arbejder med en politik om, at der skal være bedre cykelparkeringsforhold i København, da det udfordrer fortovenes tilgængelighed, hvilket kan gøre det utrygt at færdes i byen. Derfor ser vi også, at lignende tiltag foretages på andre stationer med svær tilgængelighed i København.

Rådet har derudover følgende bemærkninger:

Rådet sætter pris på, at cykelparkering bliver særskilt belyst for at give tryghed og tilføre kvalitet til byrummet, men for ældre borgere handler tryghed ikke kun om lys og personale på stationsområdet, men i lige så høj grad om, at kunne passere området uden at skulle vige uden om tilfældigt parkerede og faldne cykler. En stor cykelparkeringsplads kan i visse tilfælde udfordre tilgængeligheden, hvorfor rådet vil opfordre til, at der føres tilsyn med dette, sådan at cykelparkeringspladsen ikke udvikler sig til en ’cykelkirkegård, som vi ser det andre steder.

Som det fremgår af høringsmaterialet placeres bustrafikken på en ny busperron – i den sammenhæng, mener Ældrerådet, at det er vigtigt at have fokus på, at der er ordentlige forhold for af- og påstigning for ældre og gangbesværede borgere.

Det er rådets erfaring, at omlægning af busstoppesteder ofte kan medføre, at der bliver længere mellem fx station og bus, hvilket kan være en udfordring for nogle. Rådet skal derfor opfordre til, at der ses på påstigningsplacering for busserne, så disse placeres bedst muligt i forhold til adgang fra stationsbygningen. Yderligere skal rådet opfordre til, at der i perioden med byggearbejde og på den efterfølgende nye busterminal er en tydelig skiltning af ændrede forhold.

Derudover er rådet meget glade for den planlagte etablering af en elevator ved hovedtrappen.

Rådet er glade for tilsendte høring og håber fortsat at være høringspart i lign. sager, som vedrører ældre borgeres tilgængelighed i København.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Københavns Ældreråd

Svend Aage Sørensen, Formand i Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg