Høringssvar vedr. strategi for midlertidige døgnophold

Høringssvar fra 7. juni 2018.

Københavns Ældreråd takker for høring af 25. maj 2018 vedrørende strategi for midlertidige døgnophold. Vi er i rådet som udgangspunkt meget positive over for indholdet i strategien, idet to større og specialiserede enheder vil kunne bidrage til at levere en høj faglig ekspertise, døgnsygepleje og øget lægefaglig bistand.

Rådet skal dog opfordre til, at der i forbindelse med aftale om lægedækning tages særligt hensyn til behovet for dækning i aftentimer og weekender, idet det er vores opfattelse, at borgeres oplevelse af kvalitet og sammenhæng på midlertidige døgnophold blandt andet afhænger af, at der er lægedækning hele døgnet.

Videre er det rådets opfattelse, at det er belastende for borgere, at der er indsat et mellemled mellem hospital og udskrivning til eget hjem/plejehjem.

Der bør derfor ikke være et maksimum på antal dage på det midlertidige døgnophold, men borgerne bør først udskrives, når vedkommende er klar til at sendes hjem eller på plejehjem.

Ældrerådet er bekymret over, at antallet af pladser bliver reduceret (jf. tabel 1.), hvilket må betyde, at flere borgere i fremtiden udskrives direkte eller tidligere til eget hjem. Dette giver yderligere pres på praktiserende læge og akuthjælp med risiko for flere genindlæggelser.

Rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Fmd. Ældrerådet

Hanne Simonsen, Fmd. Sundhedsudvalg

Lise Helweg,  Fmd. Omsorgsudvalg