Høringssvar vedr. Tilsynskoncept 2018 og Evaluering af tilsynskonceptet

Høringssvar fra 28. februar 2018.

Københavns Ældreråd takker for høring modtaget den 1. februar 2018 vedr. Tilsynskoncept 2018 og Evaluering af tilsynskonceptet.

Ældrerådet ser generelt positivt på Tilsynskoncept 2018 – herunder særligt tilsynskonceptets øgede fokus på, om borgere bliver hjulpet til at leve det liv, de ønsker. Endvidere finder rådet det positivt, at tilsynene har fokus på læring og kvalitetsforbedring. Herunder understøtter rådet brugen af tracer-metoden, og at der fortsat er fokus på at udvikle denne.

Det er Ældrerådets opfattelse, at tilsynene i dag giver et langt større indblik i forholdene på området, hvilket rådet sætter stor pris på og håber fortsat udvikling af.

Ældrerådet har med stor interesse læst Evaluering af tilsynskonceptet og håber, at forvaltningen med passende interval lader tilsynskonceptet evaluere for hele tiden at have fokus på selvbestemmelse, læring og kvalitet.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg