Høringssvar vedr. udmøntning af midler fra finansloven til opnormering i ældreplejen

Høringssvar fra 15. marts 2018.

Med henvisning til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høring af 9. marts 2018 vedrørende udmøntning af midler fra finansloven til opnormering i ældreplejen skal Københavns Ældreråd oplyse, at rådet er enigt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling, hvorefter midlerne målrettes øget bemanding sen eftermiddag/aften. Ældrerådet skal i denne sammenhæng opfordre til, at kommunen ansætter socialpædagoger, såfremt der skal ske nyansættelse af medarbejdere.

Rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg