Hørringssvar vedr. omprioriteringsforslag til budget 2019

Høringssvar fra 14. marts 2018.

Eventuelle bemærkninger til omprioriteringsforslag indsættes i nedenstående tabel, som vedlægges til Socialudvalgets budgetdrøftelse d. 14. marts.

Nr.TitelBemærkning
HJ04Indkøbsordning – skærpet visitation og leveringen hver 2. uge

I Ældrerådet mener vi, at de borgere, der selv kan varetage opgaven med, at bestille varer online, skal gøre det. Det er et eksempel på at mestre sit eget liv.

Men det er ikke alle borgere der selv kan bestille varer. Hvis man som ældre borger ikke kan og har behov for hjælp, så skal man fortsat have hjælp hver uge. Det er ikke acceptabelt med levering hver 2. uge.

HJ05Ophør af ekstra årlig rengøring

I Ældrerådet kan vi godt acceptere, at den årlige rengøring fjernes, da mange ikke benytter ordningen. 

Vi forudsætter dog, at de borgere, der ud fra en individuel vurdering har behov for ekstra rengøring, fortsat visiteres til det.

HJ06Ændret serviceniveau på praktisk støtte

I Ældrerådet kan vi under ingen omstændigheder acceptere en sådan serviceforringelse, hvor man modtager praktisk støtte hver 3. uge.

Hvis man som borger har brug for hjælp til praktiske opgaver som rengøring af køkken, gulve, badeværelse og skift af sengetøj, så er det fordi man ikke magter det selv/kan det selv.

Det handler om almindelig hygiejne, men i høj grad handler det også om livskvalitet for den enkelte borger.

TV03Bortfald af personalets ledsagelse af borgere på dag- og døgntilbud ved aktiviteter og rejser

Ældrerådet kan ikke støtte forslaget, idet vi mener, at forslaget er udtryk for fratagelse af den enkeltes livskvalitet.

Forslaget udtrykker et menneskesyn, hvor den enkeltes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv ikke vægtes som værdier af betydning.

Vi mener også, at det er et problem at medarbejdere, her pædagogisk personale, eventuelt afskediges

HJ01Investering i revisitation i hjemmeplejen

Ældrerådet finder, at det er uigennemskueligt, hvad forslaget reelt indebærer af konsekvenser for den enkelte borger.

Investering osv. det lyder positivt, men hvad er det rent faktisk der kommer til at ske.

I Ældrerådet går vi ikke ind for serviceforringelser, og vi synes det er uklart i hvilket omfang forslaget skaber forringede vilkår for den enkelte borger.

HJ02Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

Ældrerådet finder, at det er uigennemskueligt, hvad forslaget reelt indebærer af konsekvenser for den enkelte borger.

I Ældrerådet går vi ikke ind for serviceforringelser, og vi synes det er uklart i hvilket omfang forslaget skaber forringede vilkår for den enkelte borger.

SI03Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse

Ældrerådet finder, at det er uigennemskueligt, hvad forslaget reelt indebærer af konsekvenser for den enkelte borger.

I Ældrerådet går vi ikke ind for serviceforringelser, og vi synes det er uklart i hvilket omfang forslaget skaber forringede vilkår for den enkelte borger.

HA01Serviceniveauer på handicapområdet

Ældrerådet finder, at det er uigennemskueligt, hvad forslaget reelt indebærer af konsekvenser for den enkelte borger.

I Ældrerådet går vi ikke ind for serviceforringelser, og vi synes det er uklart i hvilket omfang forslaget skaber forringede vilkår for den enkelte borger.

BevillingsudløbVidereførelse af specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade m.v.Ældrerådet støtter en videreførelse af bevillingen.