Høringssvar vedr. Ældre i København 2020 og Hjælp i hverdagen 2020

Høringssvar fra 30. oktober 2019.

Københavns Ældreråd takker for høring af 14. oktober 2019 vedrørende katalogerne for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens kvalitetsstandarder Ældre i København 2020 og Hjælp i hverdagen 2020. Rådet har gennemgået beskrivelserne af de kommunale tilbud, som de overordnet finder velformulerede og oplysende.

Videre mener rådet, at katalogerne er meget informative, og at de nye kommunale tilbud, som er beskrevet, er forståelige. Derudover er Ældrerådet positive over, at der er taget hensyn til rådets tidligere bemærkninger i forhold til katalogernes layout.

Rådet skal bemærke, at afsnittene om borgeres ret til brug af klippekortet er beskrevet meget præcist og konkret, og skal opfordre til, at medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen løbende har fokus på at understøtte kendskabet til ordningen.

Derudover mener rådet, at det af katalogerne tydeligt bør fremgå, hvornår der er egenbetaling på midlertidige døgnophold, da det er rådets indtryk, at nogle ikke er bekendt med retningslinjerne på området.

Afsluttende skal rådet opfordre til, at pixiudgaverne af Ældre i København, som udgives på 8 forskellige sprog, opdateres og genoptrykkes.

Ældrerådet håber, at der er muligt at få disse præsenteret ved lejlighed. Ældrerådet ser frem til at modtage eksemplarer af de færdige kataloger, og rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg