Høringssvar vedr. etablering af nye visiterede seniorbofællesskaber med fokus på tryghed

Høringssvar fra 30. januar 2019.

Københavns Ældreråd takker for modtagelsen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høring af 10. januar 2019 vedrørende etablering af nye visiterede seniorbofællesskaber med fokus på tryghed. Vi er i rådet meget tilfredse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling, som vi har følgende få bemærkninger til:

I rådet skal vi opfordre til, at det af indstillingen fremgår, at der med det nye tilbud skal ansættes socialpædagoger frem for personale med socialpædagogiske erfaringer.

Da tilbuddet i første omgang vil blive etableret i allerede eksisterende boliger, skal vi opfordre til, at indretning og fornyelse af boligerne prioriteres højt, sådan at tilbuddet opleves som et nyt og attraktivt tilbud, hvor beboerne får de mest optimale rammer for at skabe et socialt fællesskab.

Derudover skal vi opfordre forvaltningen til at følge projektet tæt, sådan at der sker en kontinuerlig opfølgning. Herudover ønsker vi i rådet, at der efter ét år foretages en evaluering af det visiterede seniorbofællesskab i Guldbergs Have, som forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget og Københavns Ældreråd.

Ældrerådet ser frem til at følge det videre forløb samt drøfte de endelige rammer for visitering. Derudover skal der lyde en stor ros til forvaltningen for den meget inddragende proces både før og op til høringen.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Fmd. for Ældrerådet

Merete Raaschou, Fmd. for Ældrerådets Boligudvalg