Høringssvar vedr. forenklet madtilbud

Høringssvar fra 16. maj 2019.

Københavns Ældreråd takker for modtagelsen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høring af 7. maj 2019 vedrørende indstilling om fortsættelse af forenklet madtilbud på plejehjem.

Ældrerådet finder det meget positivt, at målsætningen om at skabe en forbedret ernæringsindsats er lykkedes, og vi kan derfor i rådet tilslutte os indstillingen om, at ordningen gøres permanent.

Ældrerådet skal opfordre til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løbende inddrager borgerne i forhold til tilfredsheden med ordningen - og ikke alene forstanderne.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg