Høringssvar vedr. forslag til helhedsplanen for De Gamles By

Høringssvar fra 29. november 2019.

Københavns Ældreråd har sat stor pris på den inddragende proces, der har været op til udarbejdelsen af forslaget til helhedsplanen for De Gamles By.

I rådet er vi positive over, at man med forslaget til helhedsplanen ønsker at opnå en god balance mellem de nye kommunale funktioner og de grønne arealer i området. Derudover mener vi, at det er en fordel, at man med helhedsplanen har fokus på at bevare De Gamles By’s særlige identitet som en ’by i byen’.

Vi er ligeledes positive over, at der med planen lægges op til, at de nye tiltag og aktiviteter i De Gamles By skal understøtte fællesskaber og inkluderende oplevelser på tværs af generationer.

I De Gamles By er og skal der fortsat være en stor andel boliger til ældre københavnere. Derfor skal vi også opfordre til, at det med helhedsplanen indskærpes, at hensynet til ældre, som har deres hjem og daglige gang i området, vægtes højt. Helhedsplanen bør derfor også understøtte, at der skal være plads til at etablere afskærmede enheder og beskyttede områder for borgere, som lider af demens, eller af andre årsager har brug for, at der etableres et beskyttet eller aflukket område.

Derudover bør der under de mange kommende byggefaser og fremadrettet være en særlig opmærksom på, at ældre borgere - som kan være gangbesværede og/eller benytter hjælpemidler til at komme rundt - har gode adgangsmuligheder.

På nuværende tidspunkt er der afsat finansiering til at bygge en skole og idrætshal og et diabetescenter. Vi skal derfor opfodre til, at der prioriteres midler til området, sådan at de gode tanker i helhedsplanen bliver til konkrete initiativer, og De Gamles By fortsat vil opleves som et sammenhængende område, der indbyder til aktiviteter på tværs af generationer, og hvor der er gode forbindelsesmuligheder mellem de forskellige institutioner og boligers udeområder.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bjarne Mortensen,  Formand for Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg