Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020

Høringssvar fra 9. oktober 2019.

Københavns Ældreråd ønsker, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat tilbyder borgere på 80 år og over et årligt individuelt forebyggende hjemmebesøg. I det brev, der bliver sendt til borgerne med tilbud om et individuelt forebyggende hjemmebesøg, kan borgerne derudover blive oplyst om, at man alternativt kan deltage i et kollektivt arrangement, hvis man foretrækker dette.

Københavns Ældreråd finder det derfor ikke acceptabelt, at tilbuddet til f.eks. 80-årige borgere fremover primært tilbydes som et kollektivt arrangement frem for et hjemmebesøg, og hovedreglen bør være, at tilbud om forebyggende besøg primært tilbydes som et individuelt besøg.

Rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg