Høringssvar vedr. løsninger for Aktivitetscenter Østerbro og Aktivitetscenter Bispebjerg

Høringssvar fra 11. september 2019.

Københavns Ældreråd finder, at de foreslåede løsninger for Aktivitetscenter Østerbro og Aktivitetscenter Bispebjerg - ud fra de gældende omstændigheder - er tilrettelagt fornuftigt.

Vi skal i forbindelse med flytningen af Aktivitetscenter Østerbro dog bemærke, at det er vigtigt, at der tages individuelle hensyn i forhold til at sikre, at samtlige borgere får den rette hjælp og støtte til overgangen.

Derudover finder vi det i rådet vigtigt, at der sker en omhyggelig inddragelsesproces i forhold til flytningen, og at de ændrede rammers betydning kommunikeres klart og tydeligt til borgerne.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg