Høringssvar vedr. prisindhentning på hjælpemidler til borgere med stomi og borgere med diabetes

Høringssvar fra 13. marts 2019.

Københavns Ældreråd takker for orienteringen om henholdsvis prisindhentning på hjælpemidler til borgere med stomi og hjælpemidler til borgere med diabetes.

Vi har i rådet ingen bemærkninger til det forelagte materiale.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Fmd. for Ældrerådet

Hanne Simonsen, Fmd. for Ældrerådets Sundhedsudvalg