Høringssvar vedr. Socialforvaltningens investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2020

Høringssvar fra 27. februar 2019.

Bemærkninger til Socialforvaltningens investerings- og effektiviseringsforslag

Nr.TitelBemærkning
HJ06Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald

Københavns Ældreråd mener, at det er vanskeligt at forestille sig, hvordan forebyggelseskonsulenter/visitationen/medarbejdere vil kunne foretage en korrekt og meningsfuld vurdering af en borgers behov for hjælp alene ud fra et telefonopkald eller et skærmbesøg.

Herunder stiller Ældrerådet sig tvivlende i forhold til, om det ved et telefonopkald eller et skærmbesøg er muligt at vurdere, om borgeren er underernæret, viser tegn på en demenssygdom eller andre symptomer på mistrivsel.

HJ08Ophør af ekstra årlig rengøringDet er Ældrerådets opfattelse, at der ikke bør ske et bortfald af den ekstra årlige rengøring, idet rådet vurderer, at det er af stor betydning for gruppen af borgere med begrænsede funktioner at kunne modtage denne årlige ekstra rengøring. Borgere som under ingen omstændigheder selv har mulighed for at foretage denne rengøring.
HJ09Ændret serviceniveau på praktisk støtte

I Ældrerådet kan vi under ingen omstændigheder acceptere denne serviceforringelse, hvor der lægges op til at man som borger modtager praktisk støtte hver 3. uge.

Hvis man som borger har behov for hjælp af kommunen til praktiske opgaver som rengøring af køkken, gulve, badeværelse og skift af sengetøj, så er det fordi man hverken kan eller magter opgaven selv.

Hvis man ændrer på frekvensen fra hver 2. til hver 3. uge vil det ikke alene gå ud over almindelig hygiejne, men også have betydelig indflydelse på borgernes oplevelse af livskvalitet.

HA04Omstilling af dagtilbudsområdet for borgere med handicap: transport, lokationer, lukning/omdannelse og målgrupperÆldrerådet skal gøre opmærksom på, at rådet finder det problematisk, at der i forslaget lægges op til, at indsatsen fremover ændres for borgere over 65 år til samværstilbud (klub) frem for egentlig aktivitetstilbud. Dette er en serviceforringelse for borgerne, idet denne gruppe kan være mere ’plejekrævende’ og have brug for socialpædagoger til at aktivere dem.