Høringssvar vedr. tilsynskoncept 2020

Høringssvar fra 30. oktober 2019.

Københavns Ældreråd finder, at justeringerne i tilsynskonceptet 2020 er fornuftige - Særligt er rådet positive over for den udvidede afdækning af borgernes oplevelse af inddragelse samt tilsynskonceptets fortsatte fokus på at understøtte læring blandt ledere og medarbejdere.

Rådet mener, at man med konceptet giver et godt indblik i dagligdagen ved at inddrage borgercitater i rapporterne samt ved at lægge observationsstudier om aftenen, hvilket giver et blik af kvaliteten på tværs af døgnet.

Derudover skal rådet foreslå, at der i tilsynskonceptet kommer et større fokus på enhedernes arbejde med især tandpleje, brugen af klippekort og samarbejde med praktiserende læge og/eller hospital.

Rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg