Høringssvar vedr. Ældre i København 2021 og Hjælp i hverdagen 2021

Høringssvar fra 28. oktober 2020.

Københavns Ældreråd takker for høring af 7. oktober 2020 vedrørende katalogerne for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens kvalitetsstandarder Ældre i København 2021 og Hjælp i hverdagen 2021. I rådet har vi gennemgået beskrivelserne af de kommunale tilbud, som vi overordnet finder velformulerede og oplysende.

I lighed med sidste år finder vi derudover, at katalogerne er meget informative, og at de nye kommunale tilbud, som er beskrevet, er forståelige. Derudover er vi positive over layoutet.

I Ældrerådet har vi derudover noteret os, at det nu er muligt for ældre som mistrives at blive visiteret til individuelle psykologsamtaler. Vi sætter stor pris på, at kommunes mange tilbud med kataloget tydeliggøres for ældre københavnere og deres pårørende.

Ældrerådet ser frem til at modtage eksemplarer af de færdige kataloger, og rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg