Høringssvar vedr. evaluering af forsøg med lavere sagsstammer

Høringssvar fra 19. november 2020.

Københavns Ældreråd takker for høring af 12. november 2020 vedrørende evaluering af forsøg med lavere sagsstammer.

I rådet har vi løbende fulgt forsøget med lavere sagsstammer, og som bekendt har vi sat stor pris på forsøget, som vi gerne ser udrullet til langt flere medarbejdere.

Det glæder os at læse, at borgere i forsøgsgruppen har oplevet et markant bedre samarbejde med sagsbehandlere, og at borgerne oplever en større tillid til deres sagsbehandler, og at de bliver hjulpet mere, end de har prøvet i jobcentret tidligere.

Derudover bemærker vi i rådet, at oplysningsniveauet i sagerne giver rehabiliteringsteamet et bedre grundlag for at vurdere om borgere kan indstilles til førtidspension, fleksjob og ressourceforløb, og at sagsbehandlerne med lavere sagsstammer er lykkedes med at hjælpe borgere videre, som har siddet fast i kontanthjælpssystemet i årevis. Vi mener, at resultaterne peger på store forbedringer, som er værd at forfølge.

Derudover skal vi i rådet opfordre til, at man ser på, om der er måder hvorpå, man bedre kan understøtte jobkonsulenterne til i samråd med borger og sagsbehandler at finde mulige jobveje, da resultaterne af forsøget desværre viser, at indsatsen ikke har ført til, at signifikant flere borgere er afsluttet i job.

I forbindelse med resultaterne vil vi benytte lejligheden til at fremhæve, at vi i rådet fortsat mener, at borgere bør tilknyttes en fast sagsbehandler, som følger dem gennem sagsforløbet og koordinerer samarbejdet med andre aktører, der er involveret i borgerens sag og situation. Derudover er det rådets opfattelse, at borgeres helbredstilstand og samarbejde med øvrige forvaltninger om initiativer, der kan støtte borgerne generelt, bør vægte højere i sagsbehandlingen.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Steen Jeppson, Formand, Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg