Høringssvar vedr. forslag til tilpasning af to buslinjer på Østerbro i forbindelse med åbning af Nordhavnsmetroen

Høringssvar fra 18. marts 2020.

Københavns Ældreråd takker for modtagelse af høring af 21. februar 2020 om forslag til tilpasning af to buslinjer på Østerbro i forbindelse med Nordhavnsmetroens åbning. I rådet finder vi, at forslagene til tilpasning af buslinje 27 og 164 overordnet er fornuftige. Vi har imidlertid to ændringsforslag vedrørende buslinje 27.

Vi foreslår, at buslinje 27 forlænges, sådan at der laves en sløjfe ved at køre fra Østerport Station til Store Kongensgade (blandt andet med stop ved Marmorkirken, ned ad Dronningens Tværgade og tilbage mod Østerport via Bredgade. En sådan forlængelse af busruten vil opleves, som en stor forbedring for de ældre, som af forskellige årsager, ikke har mulighed for at benytte metroen, og som følge heraf mangler offentlig transport på strækningen.

Derudover foreslår vi, at buslinje 27 yderligere forlænges til at danne en forgrening ud til Nordre Toldbod via Oslo Plads, Grønningen og Esplanaden. Herved betjenes Kastellet, Frihedsmuseet, Gefionspringvandet, og der dannes forbindelse til havnebusstoppestedet på Nordre Toldbod.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne Mortensen, Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg