Høringssvar vedr. ny strategi for velfærdsteknologi

Høringssvar fra 30. april 2020.

Københavns Ældreråd takker for høringen vedrørende ny strategi for velfærdsteknologi.

I Ældrerådet er vi meget positive over den tilgang til velfærdsteknologi, som strategien afspejler. Det er tydeligt, at man med strategien vil understøtte en udvikling, hvor det hele tiden er borgernes aktuelle behov, som er i centrum for arbejdet med teknologierne. Og vi værdsætter, at forvaltningen arbejder systematisk med test af de forskellige velfærdsteknologier, og at afprøvningen sker i tæt samarbejde med borgerne.

Vi er enige i budskabet om, at velfærdsteknologi ikke gør en forskel i sig selv, men at den skal tages i brug af mennesker. Derfor er vi også positive over, at man i forvaltningen arbejder systematisk med uddannelse og oplæring af medarbejdere inden for velfærdsteknologi. Det er afgørende at medarbejdere, som har kontakt med borgere, har kendskab til de forskellige muligheder, så de dels kan opspore behov, og dels kan støtte og vejlede borgere i at tage teknologierne i brug.

Det er videre vores opfattelse, at man med strategien er opmærksom på, at ældre københavnere har forskellige behov, og at en bestemt teknologi ikke nødvendigvis fungerer for alle, men at medarbejderne skal være rustet til at være i dialog med borgerne om, hvorvidt der er nogle bestemte teknologier, som kunne fungere for ham/hende.

Vi skal også rose, at man med strategien vil styrke samarbejdet med andre kommuner, sådan at gode og mindre gode erfaringer videndeles på tværs af landet, og at man vil rette blikket mod udlandet og se, om der er teknologier, som kan tages i brug i Danmark.

Afsluttende skal vi opfordre til, at der foretages en analyse af ældres parathed over for digitale løsninger og velfærdsteknologier, så forvaltningen har en konkret pejling af modtageligheden blandt forskellige grupper af ældre.

Vi ser frem til at følge udviklingen på området, og sætter pris på, at forvaltningen med den aktuelle strategi sætter en ambitiøs, men samtidig realistisk ramme for arbejdet med velfærdsteknologi.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen Formand, Ældrerådet

Lise Helweg, Formand, Ældrerådets Omsorgsudvalg