Høringssvar vedr. ’Sammen om demens – strategi for tidlig indsats’

Høringssvar fra 26. august 2020.

Københavns Ældreråd takker for høring af 14. august 2020 om strategien ’Sammen om demens - strategi for tidlig indsats’.

Vi mener, at man med strategien sætter fokus på en vigtig del af arbejdet med demens - den tidlige og forebyggende indsats – og vi er meget enige i kommunens tilgang til dette arbejde. Det er videre vores holdning, at strategien er et skridt på vejen til ønsket om at realisere et København, hvor mennesker med demens og deres pårørende får den rette hjælp og støtte tidligt i forløbet, og hvor borgere kan fortsætte med at leve et trygt og meningsfuldt liv på trods af sygdom.

Vi finder det relevant, at man med strategien sætter fokus på at forsinke udviklingen og forebygge demens, når borgere viser tegn på sygdommen, og vi ser strategien som en videreudvikling af den tidligere demenshandleplan. Vi er desuden enige i, at det er en indsats som skal løftes i samarbejde med civilsamfund, og som skal gå hånd i hånd med den nyeste forskning på området. I Ældrerådet finder vi derfor også strategiens fokusområder centrale og væsentlige i forhold til at skabe gode rammer for mennesker med demens og deres pårørende.

Det er derudover rådets holdning, at vores forslag om forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse ligger i tråd med tankerne i demensstrategien, og at fordelen ved at starte et forsøg i et afgrænset byområde er, at der er mulighed for at evaluere og målrette indsatsen løbende. Vi tror på, at det vil have mere gennemslagskraft at starte med et forsøg i et afgrænset område.

Herunder kan det fremhæves, at vi ser følgende initiativer som betydelige i forhold til at få strategien ud at leve:

Alle københavnere bør vide, hvor de kan henvende sig, hvis de har spørgsmål eller brug for vejledning om kommunens og civile aktørers tilbud til mennesker med demens og deres pårørende. Vi mener derfor, at det er vigtigt, at man prioriterer at have en tydelig indgang, så borgere som har brug for hjælp eller afklaring på spørgsmål relateret til demens ved, hvor de kan henvende sig og blive hjulpet videre.

Vi skal derudover bemærke, at det er vores opfattelse, at en kort ventetid til udredning for demens hos Region Hovedstaden, er en forudsætning for, at man kan lykkes med strategiens mål om, at flere borgere med demens skal have stillet en diagnose, så de får adgang til den rette hjælp og støtte.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lise Helweg, Formand, Ældrerådets Omsorgsudvalg