Høringssvar vedr. Stejlepladsen – lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Høringssvar fra 7. oktober 2020.

Københavns Ældreråd har med stor interesse læst lokalplanforslaget for Stejlepladsen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Af forslaget fremgår det blandt andet, at baggrunden og formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er, at der indarbejdes 25% almene boliger efter ønske fra Københavns Kommune. I rådet støtter vi, at der bygges 25 % almene boliger, og det er vores opfattelse, at kommunen bør styrke muligheden for at bygge alment og samtidig sikre, at der bygges flere mindre boliger, som kan være attraktive for ældre.

I området bor der i dag mange ældre borgere, og inden for de næste årrækker vil vi opleve, at vi bliver endnu flere ældre. Det er derfor også rådets holdning, at det af planen bør fremgå, at der på sigt skal bygges et plejehjem i området. Derudover skal vi i rådet kraftigt opfordre til, at der med lokalplanforslaget bliver sat et mål om, at der som minimum etableres et alment seniorbofællesskab i området. Vi mener, at Københavns Kommune bør gøre, hvad de kan for at understøtte etableringen af flest mulige seniorbofællesskaber, da dét at være en del af et bofællesskab kan være med til at afværge ensomhedsproblematikker, og have en afledt positiveffekt på borgeres sundhed og livskvalitet.

Københavns Ældreråd står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

 

Venlig hilsen Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Merete Raaschou, Formand, Ældrerådets Boligudvalg