Høringssvar vedr. tillæg til lokalplan for Artillerivej Øst

Høringssvar fra 16. september 2020.

Københavns Ældreråd sætter pris på planerne om opførelse af et plejehjem på Islands Brygge. Vi finder, at beliggenheden er central i forhold til Gl. Bryggen, Havnestaden, Artillerivej Syd m.v.

Sammenhængen med Kigkurrens sundheds- og ældrefunktioner er oplagt, idet der bl.a. er special- og praktiserende læger, tandlæge, fysioterapi, sygepleje, kirkekontor, fitnesscenter, Leifgårdens ældreboliger og senest Ældre Sagen.

Københavns Ældreråd foreslår, at der udarbejdes en god visuel og fysisk sammenhæng mellem Kigkurren og det kommende plejehjem f.eks. en videreførelse af Kigkurrens pladsdannelse, som derudover foreslås begrønnet.

Københavns Ældreråd står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Peder Blom, Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg