Høringssvar vedr. tilsynsredegørelse 2019

Høringssvar fra 28. oktober 2020.

Københavns Ældreråd takker for høring af 1. oktober 2020 vedrørende tilsynsredegørelse 2019. Vi har i rådet taget redegørelsen til efterretning, idet vi allerede er orienteret om de enkelte tilsyn.

Vi bemærker derudover, at der i forhold til det plejehjem, som har modtaget resultatet ”Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden”, er fulgt grundigt op af forvaltningen.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lise Helweg, Formand, Ældrerådets Omsorgsudvalg