Høringssvar vedr. Ældre i København 2022 og Hjælp i hverdagen 2022

Høringssvar fra 27. oktober 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 6. oktober 2021 vedrørende Københavns Kommunes kvalitetsstandarter Ældre i København 2022 og Hjælp i hverdagen 2022. Vi finder, at katalogerne har stor værdi i forhold til overordnet at oplyse borgere om mulighederne for hjælp og støtte.

Vi har i rådet følgende konkrete bemærkninger i forhold til kataloget Ældre i København 2022:

  • I kapitel 4 under afsnittet ’Hjælp til rengøring’ ser vi det gerne præciseret, at det også er muligt at få hjælp til at vaske gulv på badeværelset.

  • Vi foreslår, at forvaltningen under ’Praktiske oplysninger’ også oplyser borgere om muligheden for at oprette behandlingstestamente og fremtidsfuldmagt.

  • I kapitel 7 under afsnittet ’Personlige hjælpemidler’ ser vi gerne, at det fremgår af oversigten, at det er muligt at søge om et synshjælpemiddel.

  • I forbindelse med afsnittet ’IT og digital kontakt til det offentlige’ skal vi blot gøre opmærksom på, at forvaltningen også bør nævne MitID, som i løbet af 2022 erstatter NemID.

  • I kapitel 12 under afsnittet ’Rehabiliteringsophold’ mener vi, at det bør være tydeligt, at rehabiliteringsopholdet tager udgangspunkt i borgerens konkrete behov, og at indsatsen tilrettelægges derefter, og at der er fokus på de gode overgange.

  • Vi skal derudover foreslå, at man uddyber informationen om selvudpeget hjælper og fx henviser til yderligere information og/eller vejledning om visitering m.v.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Leif Andreasen, Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg