Høringssvar vedr. forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet

Høringssvar fra 25. august 2021.

Københavns Ældreråd følger med stor interesse byudviklingsområdet Godsbaneterrænet, og vi vil i forbindelse gerne benytte den forudgående offentlige høring til at knytte et par ideer og kommentarer til den kommende planlægning for Godsbaneterrænet.

I lyset af at vi bliver flere ældre københavnere mener vi, at det er yderst vigtigt, at man tænker boliger til ældre ind i udviklingen af nye byområder, og at man ikke mindst tænker god tilgængelighed ind i alle aspekter.

Vi ser derfor gerne, at der udover et plejehjem, også opføres ældreboliger og seniorbofællesskaber i området, så København i fremtiden kan møde efterspørgslen. Vi ved, at der kan være mange fordele ved enten at bo i ældrebolig, eller at være en del af et bofællesskab, hvor man tager ansvar for hinanden, og hvor ensomhed i højere grad afværges.

Alle uanset alder skal have mulighed for at bidrage positivt til det københavnske fællesskab. Det sikrer vi bl.a. ved at bygge mangfoldigt og skabe blandede boliger, hvor også ældre kan bo og tage del i byens liv.

Københavns Ældreråd står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning, og ser frem til at følge den videre proces.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Pia Weise Pedersen, Næstformand, Ældrerådet