Høringssvar vedr. idékatalog til liv og udfoldelse på vandet

Høringssvar fra 25. august 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af idékataloget vedrørende liv og udfoldelse på vandet. Det er fantastisk at være en del af en by, som byder på så mange forskelligartede aktiviteter omkring byens havmiljø, og vi er positive over, at man nu samler et katalog, som skal belyse muligheder og fremtidsperspektiver for liv og udfoldelse på vandet.

Som Københavns Ældreråd er vi naturligvis særligt optagede af, hvordan vi igennem hele livet kan tage aktivt del i byen og være en del af livet omkring vandet, og her er det helt essentielt, at der er gode adgangsforhold til aktiviteter på og ved vandet.

Som det også fremgår af idékataloget, mener vi derfor, at det er vigtigt med bedre faciliteter ved badestederne, idet det også er vores oplevelse, at der er en klar sammenhæng mellem indretningen af byrummet og brug af badestederne, og at en bedre adgang til toiletter og siddepladser i form af fx bænke vil øge mange ældres lyst til også at benytte områderne. Det kan i den sammenhæng også være relevant at se på, hvor det er muligt at etablere handicapvenlige nedgange til vandet, som kørestolsbrugere og andre borgere med gangbesvær kan benytte.

Ligeledes er bænke og adgang til toiletter en vigtig forudsætning for gode gang-, løbe- og cykelstier, da det for nogle er en nødvendighed for at kunne benytte stierne, og derved få mulighed for at nyde en gå-, løbe eller cykeltur ved Københavns natur og hav.

Derudover skal vi opfordre til, at der er ledelinjer på Københavns havne- og badebroer, og kommunen kan med fordel lade sig inspirere af den handicapvenlige badebro, som Sønderborg Kommune har besluttet at etablere i løbet af efteråret 2021.

I forbindelse med udvikling af den nye park i Nordhavn/Nordhavnstippen mener vi, at man bør indtænke, at der skal være gode adgangsforhold for borgere med funktionsnedsættelser, og vi ser gerne, at man i udviklingen af området sætter et godt eksempel for, hvordan man indtænker god tilgængelighed i udviklingen af nye by- og naturområder.

Vi skal afsluttende opfordre til, at der på baggrund at idékataloget udarbejdes en folder om alle de gode muligheder, der er omkring Københavns havn, og at man her særskilt belyser, hvor der er gode adgangsforhold/god tilgængelighed eller fx tydeligt markerer, hvor der er adgang til offentlige toiletter og bænke m.v.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning og ser frem til at følge den videre proces.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Anders Lund, Formand, Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg