Høringssvar vedr. opførelse af plejehjem i Sundparken

Høringssvar fra 25. november 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 26. oktober 2021 vedrørende opførelse af plejehjem i Sundparken på Amager.

I Ældrerådet finder vi generelt, at planen for opførelsen af plejehjemmet ser fornuftig ud, og at det er et flot projekt. Og det glæder os, at der etableres et plejehjem på Amager Øst.

Vi er derudover positive over, at man med planen har valgt at indrette en cafe i stueplan, der kan indbyde både beboere og det øvrige lokalområde til aktivitet. Det vil formentlig kunne skabe god synergi mellem plejeboligerne, ældreboligerne, de kommende tryghedsboliger og seniorbofællesskabet til gavn for særligt beboere og andre ældre i området.

Vi mener derudover, at der bør være gode rammer for udearealer, og at der fx kan etableres en sansehave og/eller hyggelige og grønne rammer, der indbyder til aktivitet og samvær.

Vi er i rådet bevidste om, at der er en fastsat økonomisk ramme for opførelse af almene plejeboliger. Men da det er vores indtryk, at beboere har mere glæde af en altan i tilknytning til deres private bolig end altaner i tilknytning til plejehjemmets fællesarealer, skal vi opfordre til, at man inden for projektet undersøger muligheden for at finde midler til at bygge private altaner. Videre skal vi foreslå, at man i forbindelse med byggeriet ser på mulighederne for at etablere opsamling af regnvand til brug ved toiletskyl.

I forhold til udfordringerne omkring støjbelastning af plejehjemmet skal vi opfordre til, at man naturligvis gør, hvad man kan for at mindske, at fremtidige beboere bliver unødigt generet af vejstøj. Det er derudover vigtigt for os, at beboere føler sig trygge i forhold til det omkringliggende område, og at der er et godt nærmiljø.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret, og ser derudover frem til at følge den videre proces.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Arvin Storgaard, Formand, Ældrerådets Boligudvalg