Høringssvar vedr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag i forbindelse med Budget 2023

Høringssvar fra marts 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 2. marts 2022 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetbidrag i forbindelse med Budget 2023.

Vi sætter i rådet stor pris på, at vi bliver hørt om budgetbidraget på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område. Vi mener derudover, at effektiviserings- og investeringsforslagene ser fornuftige ud inden for de rammer, der er.

I forhold til bevillingsudløbet vedrørende lavere sagsstammer kan vi forstå, at der med Budget 22 blev fundet midler til varig forankring af ’Flere skal med’-indsatsen (lavere sagsstammer). Det sætter vi stor pris på, da det er vores indtryk, at det er en indsats, som kan mærkes af borgerne, og som er med til at løfte den service, de modtager.

Vi ser frem til at følge den videre proces.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Michael Neumann, Formand, Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg