Høringssvar vedr. flytning af plejehjem

Høringssvar fra 24. februar 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 1. februar 2022 vedrørende flytning af beboere på plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde plejehjem.

I tråd med moderniseringsplanen samt helhedsplanen for Bystævneparken, hvor der skal opføres to tidssvarende plejehjem, har vi kun følgende bemærkninger til høringen.

Vi er betrygget om, at forvaltningen håndterer alle praktiske opgaver og økonomiske udgifter i forbindelse med flytningen. Når det er sagt, ved vi, at en flytning desværre kan være en stor omvæltning for borgere i den alder, og det er derfor vigtigt, at forvaltningen bestræber sig på at gøre flytteprocessen så tryg som muligt. I den sammenhæng kan det også nævnes, at vi har en forventning om, at beboere og pårørende løbende orienteres og inddrages i processen, og at de kan få hjælp til at få svar på eventuelle spørgsmål, der måtte opstå undervejs.

I lyset af de landsdækkende rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, skal vi derudover gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at der er et særskilt fokus på fastholdelse af berørte medarbejdere, således at forvaltningen ikke oplever at miste for meget personale på grund af flytningen.

Vi skal afsluttende bemærke, at vi er bekendt med, at nogle borgere ved flytningen til et moderne plejehjem opført efter almenboligloven, kan opleve en huslejestigning. Vi forventer, at forvaltningen håndterer de bekymringer eller henvendelser, der må opstå på den baggrund.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Arvin Storgaard,  Formand, Ældrerådets Boligudvalg