Høringssvar vedr. opførelse af 112 plejeboliger i Sydhavnsgade

Høringssvar fra 26. oktober 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 30. september 2022 vedrørende opførelse af 112 almene plejeboliger i Sydhavnsgade i Sydhavnen.

I Ældrerådet finder vi, at der med planen for opførelse af plejehjemmet bliver en god sammenhæng til nærområdet. Vi sætter derudover pris på den type af indretning og den fleksibilitet, der med plejehjemmet er lagt op til. Ligeledes er vi positive over, at der etableres 108 to-rums-boliger.

Vi ved, at der er et stor behov for flere plejeboliger, og derfor støtter vi naturligvis også opførelsen af plejehjemmet. Når det er sagt, er vi imidlertid ærgerlige over, at der etableres et plejehjem, hvor der ikke er udeareal til en have i gadeplansniveau. Vi mener ikke, at det er optimalt at bygge et plejehjem, hvor der ikke hører grønne udearealer i gadeplan til. Vi skal derfor opfordre til, at det fremadrettet tænkes ind, jf. kommunens principper for plejehjemsbyggeri.

I forhold til udfordringerne med trafikstøj fra Sydhavnsgade skal vi opfordre til, at man gør, hvad man kan for at mindske, at fremtidige beboere bliver generet af støjen. Derudover skal vi foreslå, at der på den planlagte tagterrasse også kommer nogle overdækkede områder. I den sammenhæng vil vi også gøre opmærksom på, at man bør etablere en sansehave og fx indtænke andre tiltag, som er særligt målrettet mennesker med demens, da en stor del af beboere på plejehjem desværre lider af en demenssygdom.

Vi vil derudover gøre opmærksom på, at vi meget gerne deltager i en følgegruppe, og at vi naturligvis står til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Arvin Storgaard, Formand, Ældrerådets Boligudvalg