Høringssvar vedr. Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag i forbindelse med budget 2023

Høringssvar fra 27. februar 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 17. januar 2022 vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag i forbindelse med budget 2023. Vi sætter i rådet stor pris på, at der nu er tilrettelagt en proces, hvor vi bliver hørt om Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til effektiviseringer og investeringer.

Vi mener, at forslagene ser fornuftige ud, og har derfor også kun følgende få bemærkninger.

Investeringsforslag om nedlæggelse af parkeringsautomater

Digitalisering må ikke skabe ulighed eller begrænse ældre i hverdagen. I forbindelse med investeringsforslaget om nedlæggelse af parkeringsautomater har vi i rådet en bekymring for, at der vil være en gruppe af ældre, som vil opleve det som en begrænsning, at de ikke længere kan benytte en parkeringsautomat til betaling for parkering i København.

Det er derfor vigtigt, at der skal være et alternativt til ikke-digitale ældre, og det er vigtigt, at der i udviklingen af den døgnbemandede telefoniske p-automat tages højde for, at der kan være mennesker, som har behov for yderligere hjælp end en Interactive Voice Response eller app som betalingsløsning.

Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED

Ældrerådet mener, at investeringsforslaget vedrørende udskiftning af gadebelysnings-armaturer lyder fornuftigt. Vi skal imidlertid i den sammenhæng gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at lysstyrken fortsat er den samme som tidligere, så svagtseende fx ikke oplever vanskeligheder med at færdes på veje og fortove, idet det bl.a. kan øge risikoen for faldulykker. God gadebelysning er desuden med til at øge trygheden blandt borgerne.

Derudover bør man ligeledes være opmærksom på, at lyset i signalkryds ikke bliver indstillet for skarpt, idet det kan genere bilisters og cyklisters nattesyn.

Insourcing af tilstandsregistrering på veje og cykelstier og fortove

I forbindelse med forslaget om insourcing af tilstandsregistrering på veje og cykelstier og fortove vil vi i rådet blot gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at der med hjemtagning af opgaven ikke sker en forringelse af tilstandene på kommunes veje, cykelstier og fortove.

Vi står til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret, og ser frem til at følge den videre proces.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Peder Blom, Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg