Høringssvar vedr. udkast til Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026

Høringssvar fra 26. oktober 2022.

Københavns Ældreråd takker for muligheden for at sende et supplerende høringssvar vedrørende udkast til Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026.

Med henvisning til vores første høringssvar, er vi fortsat enige i de overordnede målsætninger, og kan ligeledes tilslutte os, at Københavns Kommune skal blive ved med at arbejde for, at københavnere med handicap får de bedst mulige betingelser for at leve et godt liv. Vi finder, at politikken er et godt arbejdsgrundlag for Københavns Kommune, og støtter derudover også op om Handicaprådets betragtninger i forhold til politikken og det videre arbejde.

Vi vil derudover gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at alle forvaltninger arbejder efter politikkens målsætninger, og at tilgængelighedshensyn bør vægtes højere, når kommunen anlægger nyt. Dette gælder fx også i forbindelse med anlæg af offentlige toiletter, hvor vi blandt andet har erfaret, at der kan være udfordringer med at etablere toiletter, som også kan benyttes af borgere, der har en kørestol, og som fx ikke ledsages af en hjælper eller pårørende.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Michael Neumann, Formand for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget i Ældrerådet